Natura, przyroda

W najszerszym znaczeniu to świat, wszechświat, rzeczywistość materialna. Termin ten obejmuje zjawiska świata fizycznego – zarówno nieożywionego, jak życia – w ogóle, bez szczególnego uwzględniania lub z wyłączeniem produktów działalności ludzkiej i ludzkiego oddziaływania na przyrodę.

Więcej...
Woda

Aż miliard ludzi na świecie nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby wynikające z niedostatku czystej wody powodują śmierć wielu tysięcy ludzi, głównie dzieci. Ten miliard ludzi codziennie cierpi głód i pragnienie, podczas gdy kilka miliardów ludzi każdego dnia, zużywa kilkukrotnie więcej wody niż jest nam konieczne do życia.

Większość ludzi nawet nie ma świadomości, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, zasoby wody zdatnej do spożycia, skurczą się do tego stopnia, ze stanie się ona droższa od ropy naftowej. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ten stan rzeczy i wszyscy swoim świadomym zachowaniem w zrównoważony sposób, możemy spowolnić, a nawet zatrzymać postępujący proces degradacji środowiska naturalnego.

Więcej...
Ekologia

Więcej...